Příspěvky na sezónu 2020/21

Příspěvky na sezónu 2020/21

Výše příspěvků na sezónu 2020/21 jsou dle hráčské kategorie uvedeny v tabulce níže. Platba příspěvků může být hrazena pololetně, celoročně nebo jinak po dohodě s klubem (florbal@sokol-rudna.cz). První platbu prosím proveďte co nejdříve, nejpozději však do 10.11.2020.

Oddílové příspěvky se hradí výhradně převodem z účtu na účet TJ Sokol  Rudná – viz níže.

Platební údaje pro platbu převodem na účet
Číslo účtu: 382 339 359/0800
Variabilní symbol: kategorie za kterou hráč hraje
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena za nějž je platba prováděna a zda je platba celoroční nebo pololetní(Př. František Vomáčka – pololetí)

Kategorie Výše příspěvku Variabilní symbol
muži 4000 100
junioři 4000 110
dorostenci 4000 120
starší žáci 4000 130
mladší žáci 4000 140
elévové 4000 150
přípravka 3000 160
žákyně 4000 170