Tréninky pro děti z Ukrajiny / Practice for children from Ukraine

Možnost přijít si zatrénovat mají do konce sezóny všichni, i děti z Ukrajiny, a to bez platby oddílových příspěvků.

Until this season ends, everyone, including children from Ukraine, may take part in our youth floorball practice sessions, exempt from any membership fees.