Pozvánka na Výroční valnou hromadu

Pozvánka na Výroční volební valnou hromadu Tělocvičné jednoty SOKOL Rudná, župa Jungmannova, která se koná v pátek dne 1. 4. 2022 v Rudné – na sále „Sokolského domu“ od 17.00 hodin.

Program:

  • zahájení, schválení programu (volby starosty, jednatele, hospodáře, členů výboru jednoty, kontrolní komise jednoty, pověření delegátů na valnou hromadu župy, návrh činnosti a rozpočtu na rok 2023)
  • volba mandátové, návrhové a volební komise
  • zprávy o činnosti oddílů, hospodaření jednoty a zpráva kontrolní komise za rok 2021
  • diskuse
  • volby starosty, jednatele, hospodáře a členů výboru jednoty a kontrolní komise jednoty
  • zpráva návrhové komise, schválení usnesení
  • závěr